252
dwutygodnik internetowy
09.09.2019
magazyn papierowy


Oscar Cole-Arnal

Oscar Cole-Arnal

Jest pastorem luterańskim i profesorem luterańskiego seminarium, specjalistą w zakresie historii Kościoła. Od wielu lat zaangażowany w ruch na rzecz pokoju i praw człowieka oraz w działalność związkową. Autor między innymi książek: „Priests in working-class blue: The history of the worker-priests” (1986) i „To set the captives free: Liberation theology in Canada” (1998).