252
dwutygodnik internetowy
09.09.2019
magazyn papierowy


Olga Stanisławska

Olga Stanisławska

Jest reportażystką i publicystką. Pisze o dylematach wielokulturowych społeczeństw, położeniu mniejszości, stosunku do Innego w Europie, Afryce, na Bliskim Wschodzie. Publikuje w „Gazecie Wyborczej”, „Polityce” i „Tygodniku Powszechnym”. Wydała „Rondo de Gaulle’a” (2001), nagrodzone nagrodą Fundacji Kościelskich.