252
dwutygodnik internetowy
09.09.2019
magazyn papierowy


Aleksandra Szeweła

Studiuje polonistykę na Uniwersytecie Warszawskim. Współpracowała jako wolontariuszka między innymi z Domem Kultury Kadr, Filmoteką Narodową – Instytutem Audiowizualnym, Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, Polską Akcją Humanitarną i Wolontariatem Koleżeńskim „Mary i Max” w Centrum Aktywności Lokalnej na Paca 40.