243
dwutygodnik internetowy
04.02.2019
magazyn papierowy


Ola Senn

Studiuje kulturoznawstwo w IKP UW, wychowawca w grupie SR KIK.