228
dwutygodnik internetowy
2.07.2018
magazyn papierowy


Ola Senn

Studiuje kulturoznawstwo w IKP UW, wychowawca w grupie SR KIK.