252
dwutygodnik internetowy
09.09.2019
magazyn papierowy


Ola Senn

Studiuje kulturoznawstwo w IKP UW, wychowawczyni w grupie SR KIK.