252
dwutygodnik internetowy
09.09.2019
magazyn papierowy


Monika Woźniak

Monika Woźniak

Doktorantka w Instytucie Filozofii UW. Zajmuje się Heglem, filozofią rosyjską, Marksem. Kocha Paula Ricoeura.