249
dwutygodnik internetowy
29.04.2019
magazyn papierowy


Monika Woźniak

Monika Woźniak

Doktorantka w Instytucie Filozofii UW. Zajmuje się Heglem, filozofią rosyjską, domorośle Marksem. Kocha Paula Ricoeura.