237
dwutygodnik internetowy
5.11.2018
magazyn papierowy


Monika Woźniak

Monika Woźniak

Doktorantka w Instytucie Filozofii UW. Zajmuje się Heglem, filozofią rosyjską, domorośle Marksem. Kocha Paula Ricoeura.