251
dwutygodnik internetowy
27.06.2019
magazyn papierowy


Monika Woźniak

Monika Woźniak

Doktorantka w Instytucie Filozofii UW. Zajmuje się Heglem, filozofią rosyjską, Marksem. Kocha Paula Ricoeura.