252
dwutygodnik internetowy
09.09.2019
magazyn papierowy


Monika Rościszewska-Woźniak

Monika Rościszewska-Woźniak

Psycholog, trener specjalizujący się w problematyce wychowawczej i edukacji. Pracuje z rodzicami, nauczycielami, organizacjami pozarządowymi. Wieloletnia dyrektorka przedszkola integracyjnego. Jest autorką wielu artykułów omawiających problemy wychowania małych dzieci i zarządzania jakością ich edukacji. Autorka programu „Dobry start przedszkolaka”, który w 2009 r. otrzymał I nagrodę w konkursie MEN i CODN na najlepszy program wychowania przedszkolnego. Od 10 lat tworzy i koordynuje projekty wyrównujące szanse małych dzieci w Polsce, szczególnie na terenach wiejskich. Od kilku lat prowadzi szkolenia i pracę superwizyjną z kadrami Sekcji Rodzin KIK. Matka pięciorga dzieci, babcia 1 wnuczki.