227
dwutygodnik internetowy
18.06.2018
magazyn papierowy


Monika Kostera

Monika Kostera – jest profesorem zwyczajnym nauk zarządzania w dziedzinie nauk ekonomicznych i humanistycznych na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego i profesorem na Uniwersytecie w Durham w Wielkiej Brytanii oraz na Uniwersytecie Linneusza w Szwecji. Jest autorką i redaktorką naukową przeszło 40 książek w języku polskim i angielskim i artykułów w pismach naukowych takich jak Organization Studies, Journal of Organizational Behavior i British Journal of Management. Jej ostatnie książki po polsku to Zarządzanie w płynnej nowoczesności z Zygmuntem Baumanem, Ireną Bauman i Jerzym Kociatkiewiczem (Bęc Zmiana, 2017) i Komunikacja społeczna i zarządzanie humanistyczne współredagowane z Bogusławem Nierenbergiem (2015, WUJ).