252
dwutygodnik internetowy
09.09.2019
magazyn papierowy


Monika Karpińska

Studentka filologii włoskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Interesuje się antropologią kultury, teorią literatury oraz teatrem, również teatrem tańca.