246
dwutygodnik internetowy
magazyn papierowy


Monika Erva Banach

Doktorantka w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UJ, współpracuje z Fundacją Stańczyka w Krakowie, z FRIDA The Young Feminist Fund z Panamy oraz ze Stowarzyszeniem Kobiet Tkaczek Q’imb’al z Nebaj (Gwatemala).