216
dwutygodnik internetowy
15.01.2017
magazyn papierowy


Michał Sopiński

Michał Sopiński

Studiuje prawo i filologię francuską w ramach MISH, stypendysta MNiSW.