252
dwutygodnik internetowy
09.09.2019
magazyn papierowy


Michał Sopiński

Michał Sopiński

Studiuje prawo i filologię francuską w ramach MISH, stypendysta MNiSW.