241
dwutygodnik internetowy
najlepsze teksty roku 13.01.2019
magazyn papierowy


Michał Sopiński

Michał Sopiński

Studiuje prawo i filologię francuską w ramach MISH, stypendysta MNiSW.