213
dwutygodnik internetowy
04.12.2017
magazyn papierowy


Michał Lewandowski

Michał Lewandowski

Jest redaktorem i felietonistą DEON.pl. Bloger, teolog, doktorant na wydziale filozoficznym Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Publikował między innymi w „Tygodniku Powszechnym”, piśmie katolaickim „Dywiz” oraz kwartalniku „Fronda LUX”.