231
dwutygodnik internetowy
13.08.2018
magazyn papierowy


Michał Gołębiowski

Michał Gołębiowski

Zajmuje się dawną literaturą religijną, zwłaszcza przełomu XVI i XVII wieku. Współpracuje również z Centrum Badawczym Bibliografii Estreicherów UJ.