252
dwutygodnik internetowy
09.09.2019
magazyn papierowy


Mateusz Piotrowski

Mateusz Piotrowski

Jest politologiem, członek Stowarzyszenia „Folkowisko” i inicjatywy „Polska Społeczna”, współorganizator kampanii społecznej „Jestem ze wsi!”. Doktorant w Uniwersytecie w Nottingham.