246
dwutygodnik internetowy
magazyn papierowy


Mateusz Piotrowski

Mateusz Piotrowski

Jest politologiem, członek Stowarzyszenia „Folkowisko” i inicjatywy „Polska Społeczna”, współorganizator kampanii społecznej „Jestem ze wsi!”. Doktorant w Uniwersytecie w Nottingham.