213
dwutygodnik internetowy
04.12.2017
magazyn papierowy


Mateusz Piotrowski

Mateusz Piotrowski

Jest politologiem, członek Stowarzyszenia „Folkowisko” i inicjatywy „Polska Społeczna”, współorganizator kampanii społecznej „Jestem ze wsi!”. Doktorant w Uniwersytecie w Nottingham.