237
dwutygodnik internetowy
5.11.2018
magazyn papierowy


Mateusz Matyszkowicz

Redakcja

Filozof, absolwent UJ, tłumacz św. Tomasza z Akwinu („De regno”), eseista („Śmierć rycerzy na uniwersytecie”), redaktor naczelny „Frondy”, redaktor „Teologii Politycznej” i szef jej portalu, kontrowersyjny hodowca ziół i pomidorów.

Nie mamy takich artykułów