252
dwutygodnik internetowy
09.09.2019
magazyn papierowy


Mateusz Luft

Mateusz Luft

Studiował na wydziale Socjologii UW, jest działaczem Inicjatywy Wolna Białoruś, organizatorem koncertów "Solidarni z Białorusią", współtwórcą działań koalicji organizacji pozarządowych na 25-lecie przemian w Polsce Razem '89, współorganizatorem projektu polsko-litewskiego "Idea Spotkania", stałym komentatorem wydarzeń politycznych w programie "Sobota po tygodniu" w Polskim Radiu 24, redaktorem tygodnika internetowego „Kontaktu" i działu „Zmiennik”.