251
dwutygodnik internetowy
27.06.2019
magazyn papierowy


Maria Radziejowska

Maria Radziejowska

Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytety Warszawskiego i podyplomowych studiów LL.M. z prawa międzynarodowego na Uniwersytecie w Amsterdamie.