243
dwutygodnik internetowy
04.02.2019
magazyn papierowy


Martyna Engeset-Pograniczna

polonistka, studentka w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UW, absolwentka Gimnazjum i Liceum im. Stefana Batorego w Warszawie.