239
dwutygodnik internetowy
3.12.2018
magazyn papierowy


Martyna Engeset-Pograniczna

polonistka, studentka w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UW, absolwentka Gimnazjum i Liceum im. Stefana Batorego w Warszawie.