252
dwutygodnik internetowy
09.09.2019
magazyn papierowy


Marta Woźniak

Marta Woźniak

Adiunkt w Katedrze Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego. Rozprawę doktorską obroniła na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Łódzkiego. Studiowała również w Damaszku i Kairze. Jej główne obszary badawcze to religijne i etniczne mniejszości Bliskiego Wschodu, stosunki chrześcijańsko-muzułmańskie, problemy migracji, diaspor, tożsamości i globalizacji, kultura arabska (literatura, nowe media), polityka wewnętrzna i zagraniczna państw bliskowschodnich. Niedawno ukazała się jej książka "Współcześni Asyryjczycy i Aramejczycy: Bliskowschodni chrześcijanie w poszukiwaniu tożsamości narodowej".