252
dwutygodnik internetowy
09.09.2019
magazyn papierowy


Marta Titaniec

Marta Titaniec

Jest politolożką, sekretarzem generalną Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów, członkinią Zespołu Laboratorium „Więzi”. Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego XI Zjazdu Gnieźnieńskiego, wiceprezes Fundacji Św. Wojciecha-Adalberta w Gnieźnie. Członkini Rady Programowej Fundacji Krzyżowa dla Porozumienia Europejskiego.