220
dwutygodnik internetowy
12.03.2018
magazyn papierowy


Marta Czapnik

Marta Czapnik

Jest socjolożką i kulturoznawczynią. Doktorantka w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji UW. W przeszłości badaczka bezdomności i streetworkerka. Obecnie koordynator ds. rozwoju pracy socjalnej w Armii Zbawienia w Polsce.