228
dwutygodnik internetowy
2.07.2018
magazyn papierowy


Marta Czapnik

Marta Czapnik

Jest socjolożką i kulturoznawczynią. Doktorantka w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji UW. Od kilku lat związana z organizacjami pozarządymi w Warszawie.