252
dwutygodnik internetowy
09.09.2019
magazyn papierowy


Maria Lipnicka

Maria Lipnicka

Studentka semitystyki i etnologii na Uniwersytecie w Heidelbergu. Ukończyła studia licencjackie w zakresie arabistyki na Uniwersytecie Warszawskim. Prowadzi badania językoznawcze dotyczące prozodii w dialektach języka arabskiego, w szczególności w dialektach Gozo. Propagatorka kultury Białorusi, a zwłaszcza muzyki ludowej