252
dwutygodnik internetowy
09.09.2019
magazyn papierowy


Marek Błaszczyk

Marek Błaszczyk

Z zawodu handlowiec, twórca zespołów handlowych (na emeryturze). Z poglądów liberał i konserwatysta. Od czterech lat, ku swemu zdumieniu – lewak. Troje dzieci, ośmioro wnuków. Prezes MY, RODZICE – Stowarzyszenia matek, ojców i sojuszników osób LGBTQIA.