252
dwutygodnik internetowy
09.09.2019
magazyn papierowy


Marco Vallada Lemonte

Magister Historii oraz absolwent na kierunku Nauk Społecznych ze specjalizacją politologia na Uniwersytecie w São Paulo. Obszar jego zainteresowań badawczych oscyluje między historią i politologią, ze szczególnym uwzględnieniem badań nad nacjonalizmem i zjawiskami dotyczącymi skrajnie prawicowych populizmów. Pracował jako dziennikarz w Folha de S. Paulo. Obecnie wykłada Komunikację Społeczną na Uniwersytecie Guarulhos w São Paulo.