252
dwutygodnik internetowy
09.09.2019
magazyn papierowy


Marcin Suskiewicz

Jest absolwentem biochemii, naukowo zainteresowanym strukturą białek. Członek redakcji „Pressji” i Trzeciego Zakonu św. Dominika.