246
dwutygodnik internetowy
magazyn papierowy


Marcin Suskiewicz

Jest absolwentem biochemii, naukowo zainteresowanym strukturą białek. Członek redakcji „Pressji” i Trzeciego Zakonu św. Dominika.