252
dwutygodnik internetowy
09.09.2019
magazyn papierowy


Marcin M. Bogusławski

Marcin M. Bogusławski

Adiunkt w Katedrze Filozofii Współczesnej Uniwersytetu Łódzkiego, autor książki "Humanistyka z perspektywy ontologii kulturowej". Sekretarz Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Filozoficznego, redaktor naczelny (wraz z Dawidem Misztalem) Internetowego Magazynu HYBRIS.