195
dwutygodnik internetowy
27.03.2017
magazyn papierowy


Marcin M. Bogusławski

Marcin M. Bogusławski

Asystent w Katedrze Filozofii Współczesnej Uniwersytetu Łódzkiego, przygotowuje dysertację doktorską na temat nauk humanistycznych i ich przedmiocie z perspektywy ontologii kulturowej, sekretarz Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Filozoficznego, członek korespondent Polskiego Towarzystwa Tomasza z Akwinu, członek redakcji Internetowego Magazynu HYBRIS.