252
dwutygodnik internetowy
09.09.2019
magazyn papierowy


Marcin Kula

Marcin Kula

Historyk i socjolog. Profesor Uniwersytetu Warszawskiego. Opublikował m. in. "Historię Brazylii"; "Paryż, Londyn i Waszyngton patrzą na Październik 1956 r. w Polsce"; "Religiopodobny komunizm"; "Autoportret rodziny X. Fragment żydowskiej Warszawy lat międzywojennych". Autor wydanych niedawno prac z promowanej przez Profesora dziedziny socjologii historycznej "Najpierw trzeba się urodzić" (2011) i "Ostatecznie trzeba umrzeć" (2012).