251
dwutygodnik internetowy
27.06.2019
magazyn papierowy


Marcin Kędzierski

Członek zarządu Klubu Jagiellońskiego, dyrektor programowy Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego, ekspert ds. edukacji i spraw zagranicznych. Doktor ekonomii. Absolwent stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie (2008) oraz studiów doktoranckich w Katedrze Gospodarki i Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (2013).