237
dwutygodnik internetowy
5.11.2018
magazyn papierowy


Marcin Florian Gawrycki

Profesor, doktor habilitowany nauk o polityce w specjalności stosunki międzynarodowe. Pracownik Instytutu Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego; latynoamerykanista, zajmujący się kwestiami międzynarodowymi, perspektywą postkolonialną oraz problematyką podróżniczą i sposobem jej komercjalizacji.