213
dwutygodnik internetowy
04.12.2017
magazyn papierowy


Magdalena Rudnik

Magdalena Rudnik

Studiuje filologię polską i angielską. Potrafi czytać i pisać.