241
dwutygodnik internetowy
najlepsze teksty roku 13.01.2019
magazyn papierowy


Magdalena Rudnik

Magdalena Rudnik

Studiuje filologię polską i angielską. Potrafi czytać i pisać.