251
dwutygodnik internetowy
27.06.2019
magazyn papierowy


Magdalena Rudnik

Magdalena Rudnik

Studiuje filologię polską i angielską. Potrafi czytać i pisać.