226
dwutygodnik internetowy
04.06.2018
magazyn papierowy


Magdalena Rudnik

Magdalena Rudnik

Studiuje filologię polską i angielską. Potrafi czytać i pisać.