251
dwutygodnik internetowy
27.06.2019
magazyn papierowy


Magdalena Wolnik

Magdalena Wolnik

Jest dziennikarką i autorką filmów dokumentalnych. Odpowiedzialna za Wspólnotę Sant’Egidio w Polsce.