252
dwutygodnik internetowy
09.09.2019
magazyn papierowy


Magdalena Trojanek

Magdalena Trojanek

Absolwentka socjologii i psychologii międzykulturowej. Od kilku lat współpracuje z organizacjami pozarządowymi działającymi w obszarze edukacji globalnej, przeciwdziałania dyskryminacji oraz ochrony praw migrantów i migrantek w Polsce. Obecnie pracuje na stanowisku koordynatorki ds. komunikacji w Grupie Zagranica, platformie organizacji pozarządowych zaangażowanych we współpracę rozwojową, wspieranie demokracji, pomoc humanitarną i edukację globalną.