209
dwutygodnik internetowy
9.10.2017
magazyn papierowy


Maciek Onyszkiewicz

Maciek Onyszkiewicz

Studiuje resocjalizację na APS. Jest wychowawcą w grupie SR KIK. Zastępca redaktora naczelnego „Kontaktu” i redaktor działu „Katolew”.