251
dwutygodnik internetowy
27.06.2019
magazyn papierowy


Maciek Onyszkiewicz

Maciek Onyszkiewicz

Redaktor Magazynu „Kontakt”. Studiował w Instytucie Socjologii i Instytucie Polityki Społecznej UW. Naukowo interesuje się instytucjonalną partycypacją pracowniczą. Badacz społeczny i ewaluator w Fundacji Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”.