252
dwutygodnik internetowy
09.09.2019
magazyn papierowy


Maciej Pichlak

Doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Teorii i Filozofii Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego. Opiekun studenckiego koła naukowego Kodeks i Ewangelia. Publikował m.in. w czasopismach "Grafia", "Więź", "Przewodnik Katolicki". Jego zaniedbaną miłością jest teologia ikony. I żona.