250
dwutygodnik internetowy
21.05.2019
magazyn papierowy


Maciej Krogel

Maciej Krogel

Student prawa na Uniwersytecie Wrocławskim. Członek Polskiego Stowarzyszenia im. Janusza Korczaka. Zainteresowany m.in. relacjami między kulturą i religią, dylematami etyki prawniczej oraz zagadnieniami edukacji obywatelskiej.