239
dwutygodnik internetowy
3.12.2018
magazyn papierowy


Maciej Klimiuk

Maciej Klimiuk

Językoznawca, przez kilka lat związany z warszawską arabistyką. Prowadzi badania naukowe i zajęcia w Katedrze Semitystyki Uniwersytetu w Heidelbergu. Zajmuje się dialektologią języka arabskiego, językoznawstwem semickim i austronezyjskim oraz kulturą Indonezji.