252
dwutygodnik internetowy
09.09.2019
magazyn papierowy


Maciej Klimiuk

Maciej Klimiuk

Językoznawca, przez kilka lat związany z warszawską arabistyką. Prowadzi badania naukowe i zajęcia w Katedrze Semitystyki Uniwersytetu w Heidelbergu. Zajmuje się dialektologią języka arabskiego, językoznawstwem semickim i austronezyjskim oraz kulturą Indonezji.