251
dwutygodnik internetowy
27.06.2019
magazyn papierowy


Maciej Gdula

Maciej Gdula

Jest socjologiem i publicystą, członkiem zespołu „Krytyki Politycznej”. Pracuje w instytucie socjologii uniwersytetu Warszawskiego.