192
dwutygodnik internetowy
13.02.2017
magazyn papierowy


Maciej Gdula

Maciej Gdula

Jest socjologiem i publicystą, członkiem zespołu „Krytyki Politycznej”. Pracuje w instytucie socjologii uniwersytetu Warszawskiego.