201
dwutygodnik internetowy
19.06.2017
magazyn papierowy


Maciej Libich

Student polonistyki i prawa w ramach Kolegium MISH UW. Zajmuje się diarystyką XX wieku. Przez większość czasu czyta Szczepańskiego i Gombrowicza