216
dwutygodnik internetowy
15.01.2017
magazyn papierowy


Maciej Libich

Maciej Libich

Student filologii polskiej i prawa w Kolegium MISH Uniwersytetu Warszawskiego. Recenzje, eseje oraz wywiady publikował m.in. w "Zeszytach Literackich", "Nowych Książkach", "Odrze", "eleWatorze" i Magazynie "Kontakt". Dla dwutygodnika "artPapier" pisze o filmach. Interesuje się polską diarystyką XX wieku. Mieszka w Warszawie.