223
dwutygodnik internetowy
23.04.2018
magazyn papierowy


Maciej Gaik

Jest arabistą, uczestnikiem Studium Polityki Zagranicznej w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych.