252
dwutygodnik internetowy
09.09.2019
magazyn papierowy


Łukasz Kobeszko

Łukasz Kobeszko

Filozof (UKSW), publicysta, redaktor i dziennikarz. Publikował m.in. w "Znakach Nowych Czasów", "Obywatelu", Portalu Spraw Zagranicznych (psz.pl), "Sprawach Polonii", portalu "Rebelya.pl" oraz magazynie "Dywiz". Interesuje się filozofią współczesną, Kościołem, problematyką międzynarodową (ze szczególnym uwzględnieniem Europy Środkowo-Wschodniej, Bałkanów i krajów Trzeciego Świata) oraz etnografią i kulturą. Mieszka w Warszawie.