252
dwutygodnik internetowy
09.09.2019
magazyn papierowy


Łukasz Garbal

Kustosz dyplomowany w Instytucie Dokumentacji i Studiów nad Literaturą Polską, oddziale Muzeum Literatury im. A. Mickiewicza w Warszawie, edytor, opracowuje pisma Jana Józefa Lipskiego, wydał m.in. "Ferdydurke". Biografia powieści, Edytorstwo. Jak wydawać współczesne teksty literackie, prowadzi blog Komandosi literatury oraz lokalny https://sluzewiec.blogspot.com