251
dwutygodnik internetowy
27.06.2019
magazyn papierowy


Łukasz Bertram

członek redakcji „Kultury Liberalnej”, pracownik Instytutu Socjologii UW. Przygotowuje pracę doktorską o elicie politycznej polskiego stalinizmu.