252
dwutygodnik internetowy
09.09.2019
magazyn papierowy


Łukasz Bertram

członek redakcji „Kultury Liberalnej”, pracownik Instytutu Socjologii UW. Przygotowuje pracę doktorską o elicie politycznej polskiego stalinizmu.