252
dwutygodnik internetowy
09.09.2019
magazyn papierowy


Kuba Wygnański

Kuba Wygnański

Socjolog, działacz organizacji pozarządowych. W latach 80-tych działacz „Solidarności” i Komitetów Obywatelskich. Uczestnik obrad Okrągłego Stołu. Współtwórca m.in. Stowarzyszenia na rzecz Forum Inicjatyw Pozarządowych oraz Banku Danych o Organizacjach Pozarządowych Klon/Jawor. Współpracował m.in. z Polską Akcją Humanitarną, Fundacją im. Stefana Batorego oraz Fundacją Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych. Wiceprezes Zarządu Pracowni Badań i Innowacji Społecznych "Stocznia".