252
dwutygodnik internetowy
09.09.2019
magazyn papierowy


Kuba Mazurkiewicz

Kuba Mazurkiewicz

Urodzony w Dąbrowicach na Mazowszu. Student Wydziału Grafiki na ASP w Warszawie. Prowadzi blog http://mazurkiewicz.gablotakrytyki.pl

Komentarz prasowy XXXI

Kuba Mazurkiewicz