235
dwutygodnik internetowy
8.10.2018
magazyn papierowy


Krzysztof Nawratek

Krzysztof Nawratek

Jest teoretykiem miasta, wykładowcą architektury i dyrektorem studiów magisterskich na Plymouth University. Autor książek: „Ideologie w przestrzeni”, „Miasto jako idea polityczna” oraz „Dziury w Całym. Wstęp do miejskich rewolucji”. Prowadzi blog: krzysztofnawratek.blox.pl.