239
dwutygodnik internetowy
3.12.2018
magazyn papierowy


Krzysztof Murawski

Socjolog, Autor m.in. książek: „Państwo i społeczeństwo obywatelskie. Wybrane zagadnienia demokratycznej transformacji w Polsce”, „Filozofia polityki”, „Jaźń i sumienie”. Mieszka w Wielkiej Brytanii.