243
dwutygodnik internetowy
04.02.2019
magazyn papierowy


Krzysztof Gubański

Krzysztof Gubański

Socjolog miasta, doktorant w Instytucie Socjologii UW, członek stowarzyszenia Zielone Mazowsze, varasavianista amator i przewodnik po Warszawie