252
dwutygodnik internetowy
09.09.2019
magazyn papierowy


Krzysztof Gubański

Krzysztof Gubański

Socjolog miasta, doktorant w Instytucie Socjologii UW, członek stowarzyszenia Zielone Mazowsze, varasavianista amator i przewodnik po Warszawie