252
dwutygodnik internetowy
09.09.2019
magazyn papierowy


Konrad Bielecki

Konrad Bielecki

Historyk kultury, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego i doktorant w Instytucie Historii PAN. Pracuje w Zamku Królewskim w Warszawie.