241
dwutygodnik internetowy
najlepsze teksty roku 13.01.2019
magazyn papierowy


Konrad Stanowicz

Studiował politologię. Założyciel i koordynator wrocławskiego Klubu Tygodnika Powszechnego. Pracuje w kancelarii prawnej.