252
dwutygodnik internetowy
09.09.2019
magazyn papierowy


Konrad Stanowicz

Studiował politologię. Założyciel i koordynator wrocławskiego Klubu Tygodnika Powszechnego. Pracuje w kancelarii prawnej.