210
dwutygodnik internetowy
magazyn papierowy


Tadeusz Koczanowicz

Tadeusz Koczanowicz

Studiuje filozofię i socjologię na UW.