227
dwutygodnik internetowy
18.06.2018
magazyn papierowy


Tadeusz Koczanowicz

Tadeusz Koczanowicz

Studiuje filozofię i socjologię na UW.