243
dwutygodnik internetowy
04.02.2019
magazyn papierowy


Tadeusz Koczanowicz

Tadeusz Koczanowicz

Studiuje filozofię i socjologię na UW.