235
dwutygodnik internetowy
8.10.2018
magazyn papierowy


Tadeusz Koczanowicz

Tadeusz Koczanowicz

Studiuje filozofię i socjologię na UW.