251
dwutygodnik internetowy
27.06.2019
magazyn papierowy


Tadeusz Koczanowicz

Tadeusz Koczanowicz

Studiuje filozofię i socjologię na UW.