252
dwutygodnik internetowy
09.09.2019
magazyn papierowy


Kenan Malik

Kenan Malik

Jest filozofem i biologiem. Pisarz, wykładowca i twórca programów radiowych. Pracował między innymi na University of Cambridge oraz w BBC. Brytyjczyk indyjskiego pochodzenia.