239
dwutygodnik internetowy
3.12.2018
magazyn papierowy


Kenan Malik

Kenan Malik

Jest filozofem i biologiem. Pisarz, wykładowca i twórca programów radiowych. Pracował między innymi na University of Cambridge oraz w BBC. Brytyjczyk indyjskiego pochodzenia.